MARIEKE HUIGEN
Infant Mental Health

Voor gezinnen met hun baby, peuter of kleuter die vragen hebben over/problemen ervaren op het gebied van

 • Trauma
 • Huilen
 • Slapen
 • Eten
 • Driftbuien
 • Ontwikkeling
 • Druk of teruggetrokken gedrag
 • Niet luisteren, dwingend gedrag
 • Communicatie
 • Stemming, angst
 • Concentratie, aandacht
 • Zintuiglijke informatieverwerking
 • Veel ziek zijn geweest, ziekenhuisopnames
 • Pre- of dysmaturiteit
 • Op jonge leeftijd een kind gekregen hebben
 • Ervaring met verlies (bv. miskraam, overlijden)
 • Eigen psychische problemen, een eigen hulpverleningstraject
 • Geen baat hebben gehad bij (eerdere) hulp

Ouder-kind behandeling
Ouder-kind behandeling richt zich op het uitbouwen en verstevigen van de ouder-kindrelatie vanuit de IMH visie. Vanaf het eerste (kennismakings)gesprek werken we samen en brengen we de klachten en problemen in kaart. We praten over de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de problemen die jullie ervaren en spelen samen met je kindje, waarbij we gedrag en reacties van je kindje kunnen observeren. Dit helpt bij het beter leren herkennen en begrijpen van gedrag en gevoelens en bij het leren reguleren van gedrag en gevoelens. Jullie kunnen hierdoor beter op elkaar leren reageren. Dit heeft een positief effect op de band die jullie met elkaar hebben.