MARIEKE HUIGEN
OUDER EN KIND PRAKTIJK

Voor ouders en hun baby, peuter of kleuter met o.a. de volgende problemen

 • Trauma
 • Huilen
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Driftbuien
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Druk gedrag
 • Teruggetrokken gedrag
 • Niet luisteren
 • Communicatieproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Problemen met zintuiglijke informatieverwerking
 • Veel ziek zijn geweest, ziekenhuisopnames
 • Vroeggeboorte
 • Ouders die op jonge leeftijd een kind hebben gekregen
 • Ouders met een verlieservaring (bv. miskraam, overlijden)
 • Ouders met psychische problemen, een eigen hulpverleningstraject
 • Ouders die geen baat hebben gehad bij eerdere opvoedhulp

Voor bedrijven
Training, deskundigheidsbevordering, advies en consultatie voor instellingen.
Te denken valt aan: Jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, wijkteams, afdelingen in het ziekenhuis waar met jonge kinderen en hun ouders wordt gewerkt, Centra voor Jeugd en Gezin, consultatiebureaus, scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, fysiotherapiepraktijken, logopediepraktijken etc.

Voor mensen in opleiding tot IMH specialist of FloorPlay specialist
Mensen die in opleiding zijn tot IMH- specialist/consulent of FloorPlay specialist/coach, of die werken met ouders en (zeer) jonge kinderen, kunnen bij mij terecht voor supervisie.