MARIEKE HUIGEN
OUDER EN KIND PRAKTIJK

Voor ouder(s) en hun baby, peuter of kleuter met vragen over/problemen op het gebied van

 • Trauma
 • Huilen
 • Slapen
 • Eten
 • Driftbuien
 • Ontwikkeling
 • Druk of teruggetrokken gedrag
 • Niet luisteren, dwingend gedrag
 • Communicatie
 • Stemming, angst
 • Concentratie, aandacht
 • Zintuiglijke informatieverwerking
 • Veel ziek zijn geweest, ziekenhuisopnames
 • Pre- of dysmaturiteit
 • Op jonge leeftijd een kind gekregen hebben
 • Ervaring met verlies (bv. miskraam, overlijden)
 • Eigen psychische problemen, een eigen hulpverleningstraject
 • Geen baat hebben gehad bij (eerdere) hulp

Voor bedrijven
Training, deskundigheidsbevordering, advies en consultatie voor instellingen.
Te denken valt aan: Jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, wijkteams, afdelingen in het ziekenhuis waar met jonge kinderen en hun ouders wordt gewerkt, Centra voor Jeugd en Gezin, consultatiebureaus, scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, fysiotherapiepraktijken, logopediepraktijken etc.


Voor mensen in opleiding tot IMH specialist/consulent of FloorPlay specialist/begeleider
Mensen die in opleiding zijn tot IMH- specialist/consulent of FloorPlay specialist/begeleider, of die werken met ouders en (zeer) jonge kinderen, kunnen bij mij terecht voor supervisie.