MARIEKE HUIGEN
Infant Mental Health

Voor gezinnen met hun baby, peuter of kleuter die vragen hebben over/problemen ervaren op het gebied van

 • Trauma
 • Huilen
 • Slapen
 • Eten
 • Driftbuien
 • Ontwikkeling
 • Druk of teruggetrokken gedrag
 • Niet luisteren, dwingend gedrag
 • Communicatie
 • Stemming, angst
 • Concentratie, aandacht
 • Zintuiglijke informatieverwerking
 • Veel ziek zijn geweest, ziekenhuisopnames
 • Pre- of dysmaturiteit
 • Op jonge leeftijd een kind gekregen hebben
 • Ervaring met verlies (bv. miskraam, overlijden)
 • Eigen psychische problemen, een eigen hulpverleningstraject
 • Geen baat hebben gehad bij (eerdere) hulp

Ouder-kind behandeling
Ouder-kind behandeling richt zich op het uitbouwen en verstevigen van de ouder-kindrelatie vanuit de IMH visie. Na het eerste (kennismakings)gesprek wordt samen gewerkt met u en uw kind, waarbij ook video-opnames gemaakt kunnen worden en besproken. Er wordt gepraat over de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de problemen. Daarnaast wordt het gedrag van uw kind geobserveerd, onder andere door te spelen met uw kind. Dit helpt bij het beter leren herkennen en begrijpen van gedrag en gevoelens en bij het leren reguleren van gedrag en gevoelens. Uw kind en u kunnen hierdoor beter op elkaar leren reageren. Dit heeft een positief effect op de band tussen u en uw kind.