MARIEKE HUIGEN
Infant Mental Health

Professionals (in opleiding) zoals (gz) psychologen, orthopedagogen (generalist), IMH specialisten en consulenten, FloorPlay specialisten en coaches, professionals die supervisie behoeven in het kader van hun SKJ registratie, of professionals die werken met gezinnen met (zeer) jonge kinderen, kunnen bij mij terecht voor supervisie of deskundigheidsbevordering.


Op dit moment volg ik de scholing supervisie geven aan gedragswetenschappers. Deze zal ik naar verwachting in april 2024 afronden. Overleg tot die tijd met de opleiding of je al bij mij terecht kunt.