MARIEKE HUIGEN
Infant Mental Health

Professionals (in opleiding) zoals (gz) psychologen, orthopedagogen (generalist), IMH specialisten en consulenten, FloorPlay specialisten en coaches, professionals die supervisie behoeven in het kader van hun SKJ registratie, of professionals die werken met gezinnen met (zeer) jonge kinderen, kunnen bij mij terecht voor supervisie of deskundigheidsbevordering.