MARIEKE HUIGEN
OUDER EN KIND PRAKTIJK

Infant Mental Health
Bij problemen met baby’s en jonge kinderen zijn ouder-, kind- en omgevingsfactoren moeilijk te onderscheiden en zelfs onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ontwikkeling van kinderen verloopt de eerste paar jaar van hun leven snel en is dus extra gevoelig als er problemen zijn. De ontwikkeling¬†van uw kind en uw ouderschap¬†kunnen dan onder druk komen te staan. Het is dan van belang dat er snel en passend hulp geboden wordt. De hulp is altijd gericht op ouder(s) en kind en eventuele omstandigheden. Dit is de Infant Mental Health (IMH) visie. Ik werk met gezinnen vanuit deze visie.


Ouder-kind behandeling
Ouder-kind behandeling richt zich op het uitbouwen en verstevigen van de ouder-kindrelatie. Na het eerste (kennismakings)gesprek wordt samen gewerkt met u en uw kind, waarbij ook video-opnames gemaakt kunnen worden en besproken. Er wordt gepraat over de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de problemen. Daarnaast wordt het gedrag van uw kind geobserveerd, ook door te spelen met uw kind. Dit helpt bij het beter leren herkennen en begrijpen van gedrag en gevoelens en bij het leren reguleren van gedrag en gevoelens. Uw kind en u kunnen hierdoor beter op elkaar leren reageren. Dit heeft een positief effect op de band tussen u en uw kind.


Supervisie

Ik ben supervisor voor mensen die in opleiding zijn tot IMH consulent of IMH specialist of mensen die werken met (zeer) jonge kinderen en hun ouders.