MARIEKE HUIGEN
OUDER EN KIND PRAKTIJK

Infant Mental Health
Bij problemen met baby’s en jonge kinderen zijn ouder- en kindfactoren moeilijk te onderscheiden en zelfs onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ontwikkeling van kinderen verloopt de eerste paar jaar van hun leven snel en is dus extra gevoelig als er problemen spelen. De ontwikkeling¬†van uw kind en uw ouderschap¬†kunnen dan onder druk komen te staan. Het is dan van belang snel en passend hulp te zoeken. De hulp is altijd gericht op ouder(s) en kind. Dit is de Infant Mental Health (IMH) visie. Ik werk met gezinnen vanuit de IMH visie.


Ouder-kind begeleiding/behandeling
Ouder-kind begeleiding/behandeling richt zich op het uitbouwen van een goede ouder-kindrelatie. Na het eerste (kennismakings)gesprek wordt gewerkt met u als ouder en uw kind, waarbij ook video-opnames gemaakt kunnen worden en besproken. Er wordt gepraat over de omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de problemen. Daarnaast wordt het gedrag van uw kind geobserveerd, ook door te spelen met uw kind. U leert gedrag en gevoelens beter herkennen en begrijpen en leert gedrag en gevoelens daardoor beter reguleren. Uw kind en u kunnen hierdoor beter op elkaar reageren. De relatie met uw kind verbetert en de klachten nemen af. 

Ik ben tevens supervisor voor mensen die in opleiding zijn tot IMH consulent of specialist of mensen die werken met (zeer) jonge kinderen en hun ouders.