MARIEKE HUIGEN
Infant Mental Health

De ontwikkeling van kinderen verloopt de eerste paar jaar van hun leven snel en is extra gevoelig als er problemen zijn. Hierdoor kunnen de ontwikkeling van kinderen en die van het ouderschap onder druk komen te staan. Het is dan van belang dat er snel en passend hulp geboden wordt.


Ik werk met gezinnen vanuit de Infant Mental Health visie (IMH visie). Hierin staat het relationele en emotionele welzijn van ouders en hun (zeer) jonge kinderen centraal. Er is aandacht voor kinderen, hun ouders, de omstandigheden en de relatie tussen kinderen en hun ouders.