MARIEKE HUIGEN
OUDER EN KIND PRAKTIJK

Floorplay
FloorPlay is een behandeling die zich richt op het helpen van een kind met ontwikkelingsproblemen bij zijn of haar ontwikkelingsproces. Uw kind wordt geholpen om zich zes basale (sociaal-emotionele) ontwikkelingsvaardigheden (mijlpalen) eigen te maken. De methode gaat uit van het vermogen van ouders en deskundigen om rekening te houden met de bijzondere kenmerken van het kind. Van hieruit wordt een therapeutische aanpak ontwikkeld die past bij uw kind. De methode brengt uw kind terug naar de allereerste mijlpaal die het gemist heeft en begint daar opnieuw met het ontwikkelingsproces. Daarbij wordt uw kind gevolgd en wordt voortgebouwd op de natuurlijke aanleg en interesses.

De FloorPlay behandeling van uw kind kan door mij uitgevoerd worden. Het is eveneens mogelijk u als ouder en eventuele andere behandelaars die bij uw kind betrokken zijn, te coachen (bijvoorbeeld de leerkracht, fysiotherapeut, logopedist e.d.).                                                                    

Ik ben tevens supervisor voor mensen die in opleiding zijn tot FloorPlay specialist of FloorPlay begeleider.

Meer informatie?

Kijk ook eens op www.rino.nl/floorplay